150

TeoTeoK

39 Mastery
pc Platform
- 36 minutes ago
14m - Victory ( +8 Elo ) View
- 57 minutes ago
8m - Victory ( +11 Elo ) View
- 1 hour ago
16m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Siege - 1 hour ago
8m - Victory ( +12 Elo ) View
- 2 hours ago
11m - Defeat ( -15 Elo ) View
- 2 hours ago
12m - Defeat ( -8 Elo ) View
Normal: Siege - 2 hours ago
10m - Victory ( +13 Elo ) View
- 1 day ago
9m - Defeat ( -13 Elo ) View
- 1 day ago
12m - Victory ( +17 Elo ) View
- 1 day ago
15m - Victory ( +17 Elo ) View
- 1 day ago
9m - Victory ( +18 Elo ) View
- 1 day ago
19m - Victory ( +11 Elo ) View
- 1 day ago
17m - Defeat ( -10 Elo ) View
- 1 day ago
18m - Victory ( +8 Elo ) View