35

tyyyyyyt

36 Mastery
pc Platform
Normal: Siege - 4 weeks ago
17m - Defeat ( -53 Elo ) View
Normal: Siege - 4 weeks ago
14m - Victory ( +29 Elo ) View
Normal: Team Deathmatch - 4 weeks ago
6m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Siege - 4 weeks ago
16m - Victory ( +73 Elo ) View
Normal: Siege - 4 weeks ago
6m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Survival - 4 weeks ago
5m - Victory ( +16 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
16m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Survival - 1 month ago
8m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
12m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Siege - 2 months ago
13m - Defeat ( -12 Elo ) View
Normal: Siege - 2 months ago
6m - Defeat ( -18 Elo ) View
Normal: Team Deathmatch - 2 months ago
5m - Defeat ( -17 Elo ) View
Normal: Siege - 2 months ago
17m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Team Deathmatch - 2 months ago
4m - Defeat ( -16 Elo ) View
Normal: Siege - 2 months ago
17m - Defeat ( -14 Elo ) View