33

tyyyyyyt

35 Mastery
pc Platform
Normal: Siege - 3 weeks ago
19m - Victory ( +10 Elo ) View
Normal: Siege - 3 weeks ago
17m - Victory ( +17 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
16m - Defeat ( -14 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
12m - Defeat ( -19 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
8m - Victory ( +13 Elo ) View
Normal: Team Deathmatch - 1 month ago
6m - Defeat ( -11 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
14m - Victory ( +11 Elo ) View
Normal: Team Deathmatch - 1 month ago
6m - Victory ( +14 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
9m - Victory ( +28 Elo ) View
Normal: Survival - 1 month ago
12m - Defeat ( -50 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
7m - Defeat ( -41 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
17m - Victory ( +29 Elo ) View
Normal: Team Deathmatch - 1 month ago
8m - Defeat ( -7 Elo ) View
Normal: Team Deathmatch - 1 month ago
6m - Victory ( +19 Elo ) View
Normal: Siege - 1 month ago
6m - Victory ( +39 Elo ) View